TEMEL MARKA TESCİL KILAVUZU

TEMEL MARKA TESCİL KILAVUZU

1. KİMLER MARKA TESCİLİ YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şahıs veya tüzel kişiler, Paris sözleşmesine üye olan ülkelerin vatandaşları marka tescil ettirebilirler.

2. MARKA BAŞVURUSUNDA YA DA TESCİLİNDEN SONRA MARKA ÖRNEĞİNDE YA DA SINIFLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR MİYİM?

Hayır. Başvuru yapıldıktan sonra ya da tescilli olan bir marka için daha önce yapılmış olan işlemlerde (marka örneği, logo ve başvuru yapılan sınıflarda) herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.

3. MARKAMI YENİLEME SÜRESİ İÇERİSİNDE YENİLEMEZSEM NE OLUR?

Bir markanın yenileme süresi başvuru tarihinden sonraki 10. yılda başlar. Normal yenileme başvurusu 10 yıl sonra ilk başvurulan aydan 6 ay önce başlar ve başvurulan ayın son gününe kadar devam eder. Bu tarihe kadar yenileme işlemi yapılmazsa, izleyen 6 ay boyunca cezalı yenileme dönemine girilir ve Türk Patent Enstitüsü(TPE)’ne yatırılacak olan yenileme harçlarına yapılan zamlarla beraber cezalı bir şekilde yenilenir. Bu tarihten sonra da yenileme işlemi yapılmayan markalar müddet (ölü) marka durumuna düşer.

4. BAŞVURU SIRASINDA ÜRETMEDİĞİM YA DA HİZMET VERMEDİĞİM ALANLARDA MÜRACAAT EDEBİLİR MİYİM?

Evet, istenilen her alanda müracaat edilebilir. Ancak tescilden itibaren başvurulan alanlarda 5 yıl faaliyet zorunluluğu vardır. Bu 5 yıl boyunca, eğer faaliyette bulunulmamışsa, 3.kişilerin kullanmamadan dolayı iptal davası açma hakları doğar.

5. MARKAMI TESCİL ETTİRDİKDEN SONRA AYNISINI BAŞKASI DA ALABİLİR Mİ?

Hayır. Başvurulan marka örneği, logo ve başvuru yapılan sınıflarda birebir aynı markaya başkasının tescil alma hakkı yoktur.

6. MARKA TESCİLİNİ KENDİM YAPABİLİR MİYİM?

Evet TPE’ye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bireysel başvuru yapma hakkı vardır.

7. KENDİ YAPABİLECEĞİM İŞLEMLER İÇİN NEDEN BİR MARKA VEKİLİYLE ÇALIŞMALIYIM?

Marka başvuru işlemi detaylı ve uzun bir süreçtir. Başvurmayı düşündüğünüz markanın başka markalara benzerlik araştırmasının yapılması gereklidir. Uzmanlarca yapılmamış başvuru, gözden kaçan benzerlikler nedeniyle hem zaman hem de para kaybı anlamına gelir. İtirazlar, harçlar zamana bağlı işlemlerdir, zamanında yapılmayan işlemler mali kayıplara yol açabileceği gibi hak kaybıyla da sonuçlanabilir.

8. MARKA TESCİLİ HANGİ AŞAMALARDAN GEÇER? NE KADAR ZAMAN ALIR?

Öncelikle başvurulan marka için başvuru sınıfları belirlenir, TPE nezdinde daha önce başvurusu yapılmış ve tescil olmuş markalarla benzerlikler incelenip, başvuru için uygunluk tespiti yapılır.

Eğer marka başvuruya uygunsa müracaat dosyalanır. Başvurusu yapılan marka TPE‘deki marka uzmanları tarafından, diğer tescilli markalara ve marka olma kriterlerine uygunluk durumuna göre (6-8 ay) boyunca incelenir.

Marka uygun görülürse 3 ay boyunca üçüncü kişilerin incelemesi ve kendi markalarına benzer görmeleri durumunda itiraz etmeleri için resmi markalar bülteninde yayınlanır. Yayınlanan bu markalara bu süre içerisinde itiraz gelmemesi durumunda, tescil kararı verilir ve 2 ay boyunca tescil tamamlama harcının yatırılması beklenir. Harcın yatırılmasının ardından tescil kararı kesinleşir.

Bir markanın hiç itiraz gelmemesi durumunda tescile bağlanması için geçen süre başvurudan itibaren yaklaşık 12- 14 ayı bulur.

9. ÜCRETİNİ ÖDEDİĞİM BİR MARKA BAŞVURUSU GEÇERSİZ SONUÇLANABİLİR Mİ? BU DURUMDA ÖDEDİĞİM ÜCRETLERİN İADESİNİ TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Evet başvurulan marka TPE’deki uzmanlar tarafından benzerlik ve marka olma kriterlerine uygunluğu bakımından incelenir ve uygun görülmezse reddedilir. Ve bu zamana kadar yatırılmış olan harçların iadesi söz konusu değildir. Bir vekille çalışmak bu tür geri dönüşleri engellemesi açısından da faydalıdır.

10. MARKA TESCİLİ İÇİN RESMİ HARÇLAR NE KADARDIR?

Marka başvurusunda, başvurulan her sınıf için 130 TL harç ücreti alınır. Ayrıca marka tesciline karar verildiğinde 418 TL tescil tamamlama harcı yatırılması istenir. Bunun dışında başvurudan 10 sene sonra markanın yenileme dönemine girildiğinde 522 TL marka yenileme ücreti istenir. (Bu ücretler 2012 yılı resmi bedelleridir.)

11. TESCİL EDİLEN MARKA SONSUZA KADAR BENİM MİDİR? HER YIL YENİ ÖDEME YAPILIR MI?

Tescil edilen marka 10’ar yıllık dönemlerde yenilenmesi koşuluyla başvuru sahibine aittir. Her yıl bir ödeme yoktur. Yalnızca 10 yılda bir yenileme ücreti yatırılır.

12. MARKA TESCİL EDİLDİĞİNDA MARKA ÜZERİNDEKİ HAKLAR NASIL KORUNUR?

Tescil edilen marka ile ilgili tescilli sınıflarındaki her türlü yaptırım hakkı tescil sahibine aittir. Markaya yapılan tecavüzler i engelleme, izinsiz kullanım sonucu bu ürünleri toplatma, hizmetleri durdurma ya da tecavüz sonucu uğranılan hak kaybını tahsil etme dava sonucu marka sahibine aittir.